Für die Anfrage nach "Leeuwen, Jacobus Adrianus Cornelis van" gab es 5 Treffer:


De brief aan de Colossensen. De brieven aan de Thessalonicensen (71/728)
2.6KVHS-15+1   Leeuwen, Jacobus Adrianus Cornelis van / Kampen / Kok, 1953

Het Evangelie naar Markus : opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard (71/717)
2.6KVHS-3ed4   Leeuwen, Jacobus Adrianus Cornelis van / Kampen / Kok, 1964

Het heilig evangelie naar de beschreijbing van Markus (84/13454)
2.6CNT-2   Leeuwen, Jacobus Adrianus Cornelis van / Amsterdam / van Bottenburg, 1928

Paulus' zendbrieven aan Efeze, Colosse, Filémon, en Thessalonika (84/13455)
2.6CNT-10   Leeuwen, Jacobus Adrianus Cornelis van / Amsterdam / van Bottenburg, 1926

De brief aan de Romeinen : opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard (71/723)
2.6KVHS-10ed3   Leeuwen, Jacobus Adrianus Cornelis van u.a. / Kampen / Kok, 1966